ZAVAROVANJA ODGOVORNOSTI

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Zavarovanje krije odgovornost zaradi izdelkov z napako, zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari, stroške odpoklica izdelkov,...

Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti

Zavarovanje poklicnih odgovornosti

Z zavarovanjem odgovornosti iz dejavnosti se zavarujete proti finančnim posledicam zaradi škode, za katero ste odgovorni vi oziroma vaše podjetje.

Zavarovanje odgovornosti za zdravnike, odvetnike, nepremičninske posrednike, računovodje, davčne svetovalce, revizorje, menedžerje, člane nadzornih svetov, ipd.

Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu

Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

Zavaruje se odgovornost prevzemnika transporta po FIATA nakladnici za škode na blagu, prevzetem v prevoz.

Zavarovanje krije zakonska odgovornost prevoznika za škodo na blagu, ki ga je prevzel na prevoz v skladu s slovenskimi predpisi ali v skladu s konvencijo CMR.

VSA ZAVAROVANJA ZA PRAVNE OSEBE

SKRBIMO ZA VARNOST IN RAZVOJ VAŠEGA PODJETJA.