ŠKODNA ZAVAROVANJA NA PREMOŽENJU

Strojelomno zavarovanje

Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje strojev, strojnih naprav, električnih naprav, ...

Požarno zavarovanje

Zavarovanje stekla

S požarnim zavarovanjem zavarujemo vse vrste nepremičnin, torej objekte kot so: zgradbe, poslovni prostori, skladišča itd.

Zavarujemo steklo, slike, marmorne plošče, porcelanske umivalnike, straniščne školjke, svetlobne napise, reklamne table, spomenike,....

Gradbeno zavarovanje

Zavarujejo se objekti v gradnji, gradbeni in instalacijski material ter oprema in pomožni objekti na gradbišču.

Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

Montažno zavarovanje

Zavarovanje krije škodo na stvareh in zgradbi poškodovani pri vlomski tatvini, ropu ali roparski tatvini oziroma pri poskusu teh dejanj.

Montažno zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacij in demonstracij, izliva vode,...

Zavarovanje računalnikov

Zavarujejo so računalniki s pripadajočo opremo, elektronski igralni aparati, pomožni stroji in naprave, klimatske in energetske naprave, instalacije ter procesni računalniki za vodenje tehnoloških procesov ipd. zaradi uničenja, poškodovanja ali izginitve.

VSA ZAVAROVANJA ZA PRAVNE OSEBE

SKRBIMO ZA VARNOST IN RAZVOJ VAŠEGA PODJETJA.