KMETIJSTVO

Zavarovanje drugih živali

Zavaruje se govedo, prašiče, drobnico, perutninsko proizvodnjo, proizvodnjo kuncev, čebelarstvo, ribogojstvo, živali v karanteni pri uvozu v Slovenijo, ....

Zavarovanje posevkov in plodov

Zavarovanje konjev

Zavarovanje krije škode na posevkih in plodovih zaradi toče, požara in udara strele, po posebnem odgovoru zaradi viharja, polave, spomladandkse pozebe,ipd.

To zavarovanje krije osnovne rizike in dodatne rizike.

Zavarovanje psov in mačk

Zavarujejo se lahko rodovniški in nerodovniški psi ter pasemske mačke z rodovnikom.

VSA ZAVAROVANJA ZA PRAVNE OSEBE

SKRBIMO ZA VARNOST IN RAZVOJ VAŠEGA PODJETJA.