ZAVAROVANJE IZGUBE DOHODKA

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Krije stroške poslovanja, ki jih zavarovanec ne more pokriti, če je prišlo do obratovalnega zastoja zaradi požara, viharja, toče, ipd.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma

Zavarovanje krije stroške poslovanja, ki jih zavarovanec ni mogel pokriti zaradi poškodovanja oz. okvare strojev.

Zavarovanje prireditev

Zavaruje se dohodek, ki se pričakuje od prireditve, stroški prireditve, ipd.

VSA ZAVAROVANJA ZA PRAVNE OSEBE

SKRBIMO ZA VARNOST IN RAZVOJ VAŠEGA PODJETJA.